Search site

Contact

БОРСА ЗА УЧЕБНИЦИ - ПЛОВДИВ
ПЛОВДИВ 4000, ул. "Иван Вазов" (вход откъм "Одрин") ;

ФИЛИАЛИ:

ПАЗАРДЖИК, ФОАЙЕТО на Младежки дом, 0Т 24
ЮЛИ ДО 04 ОКТОМВРИ;

АСЕНОВГРАД, във фоайето на читалище "Родолюбие" 0Т 10 АВГУСТ ДО 10 ОКТОМВРИ
Read more: https://www.borsazauchbnicipld.com/contact-us/

032 623247; 0886550057

uchborsa_pld@abv.bg

 
ЗАПОЧНА ИЗКУПУВАНЕТО НА УЧЕБНИЦИ
 

ФИЛИАЛИ:
гр. Асеновград - Читалище "Родолюбие" - от 13.08 до 15.10.2012 г.
гр. Карлово - Читалище "Васил Левски" - от 03.09 до 01.10.2012 г.
гр. Пазарджик - Младежки дом /Центъра/ - от 01.08 до 15.10.2012 г.

РАБОТНО ВРЕМЕ: 09.00 - 18.00 часа