Search site

Contact

БОРСА ЗА УЧЕБНИЦИ - ПЛОВДИВ
ПЛОВДИВ 4000, ул. "Иван Вазов" (вход откъм "Одрин") ;

ФИЛИАЛИ:

ПАЗАРДЖИК, ФОАЙЕТО на Младежки дом, 0Т 24
ЮЛИ ДО 04 ОКТОМВРИ;

АСЕНОВГРАД, във фоайето на читалище "Родолюбие" 0Т 10 АВГУСТ ДО 10 ОКТОМВРИ
Read more: https://www.borsazauchbnicipld.com/contact-us/

032 623247; 0886550057

uchborsa_pld@abv.bg

Промени на учебниците и помагалата за учебната 2013/2014 няма да има

За повече информациа посетете сайта на

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА - https://mon.bg/news-home/